Przejdź do treści strony

Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna BIP

Przedszkole Publiczne nr 62 od 1 stycznia 2017 roku zostało włączone do sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.Wcześniej prowadziło działalność pod nazwą Publiczne Przedszkole w Sławicach pod patronatem gminy Dąbrowa.

Obecnie zajmuje parter dwupiętrowego budynku przy ulicy Szczęśliwej 2. Może zapewnić opiekę 34 dzieciom, ze względu na maly metraż. Placówka jest dwuoddziałowa. Do grupy dzieci 3-4 letnich uczęszcza 16 dzieci. Do grupy 5-6 letnich - 18.

Podstawowym kierunkiem pracy naszego przedszkola jest:

- uzupełnianie oddziaływań wychowawczych domu rodzicielskiego,
- wspieranie możliwości rozwojowych i poznawczych,
- wspieranie rozwoju istniejących uzdolnień dziecka,
- optymalne przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole zgodnie z indywidualnymi możliwościami.

 

Praca w przedszkolu kieruje się określonymi priorytetami, których celem jest podmiotowość i dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój, przygotowujący do podjęcia nauki w szkole. 

Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w niej troska o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy, zgodna współpraca z rodzicami i społecznością najbliższego środowiska.

Dane adresowe:

Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
45-960 Opole
ul. Szczęśliwa 2
NIP: 9910248339

Dane kontaktowe:

tel.: 77 457 00 18
e-mail: przedszkole62@onet.pl
strona www: ppslawice.szkolnastrona.pl/